Cans

انواع کنسرو

منظور از کنسرو کردن، پختن حبوبات یا سبزیجات و قرار دادن آن‌ها در محیط استریل شده است. به طورکلی کنسرو کردن روشی است برای نگهداری از غذا و هم‌چنین به خوردنی‌های نگهداری شده به این صورت کنسرویجات گفته می‌شود. در روش کنسرو کردن، ماده خوردنی در یک قوطی یا ظرف قرار می‌گیرد و پس از بستن سر قوطی یا ظرف، هوا دیگر به ماده غذایی راه نمی‌یابد و این باعث طولانی‌تر‌شدن مدت نگهداری مواد درون قوطی می‌شود. قوطی‌های کنسرو می‌توانند بزرگ، کوچک، مکعبی، استوانه‌ای، پلاستیکی، شیشه‌ای و آلومینیومی باشند.