جشن سی‌و‌هفدمین سال تاسیس صنایع غذایی اصالت در کنار خانواده بزرگ اصالت - جشن سی‌و‌هفدمین سال تاسیس صنایع غذایی اصالت در کنار خانواده بزرگ اصالت

angle-left جشن سی‌و‌هفدمین سال تاسیس صنایع غذایی اصالت در کنار خانواده بزرگ اصالت

جشن سی‌و‌هفدمین سال تاسیس صنایع غذایی اصالت در کنار خانواده بزرگ اصالت


۳۷ سال از تاسیس برند محبوب اصالت گذشت و امروز کارکنان فهیم صنایع غذایی اصالت همراه با خانواده‌های خود میهمان ما بودند که ضمن برنامه‌های متنوع و شاد، رئیس محترم هیئت مدیره، مدیرعامل محترم و معاونت محترم فروش و بازاریابی به ایراد سخنرانی پرداختند

 

 

    

 

Average (0 Votes)